Pod koniec 2023 roku suma wszystkich instalacji fotowoltaicznych na terenie Polski zbliżyła się do 1,4 mln. Polska pod względem liczby wykonywanych instalacji PV od dwóch lata plasuje się na trzecim miejscu w Europie za Niemcami i Francją – większymi i ludniejszymi krajami. To ogromne zainteresowanie fotowoltaiką w naszym kraju niewątpliwie wygenerowane zostało przez różne formy wsparcia finansowego inwestycji w „zieloną energię”. Zarówno indywidualni konsumenci, gospodarstwa rolne, jak i firmy czy instytucje mają do dyspozycji atrakcyjne dofinansowania sięgające nawet 100% kosztów kwalifikowalnych.

W tym artykule zaprezentujemy trzy największe programy 2024 roku, w ramach których Polacy mogą uzyskać wsparcie finansowe m.in. na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, magazynu energii, pompy ciepła lub innego, ekologicznego źródła ogrzewania oraz na ocieplenie budynku.

Dotacje z programu Mój Prąd 6.0

Głównym i najpopularniejszym w Polsce programem wsparcia finansowego na inwestycję w przydomową mikroelektrownię fotowoltaiczną jest program Mój Prąd. Ten program dopłat adresowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych wytwarzających energię elektryczną na własny użytek. O dopłatę z programu Mój Prąd mogą ubiegać się prosumenci, rozliczający się na nowych zasadach, czyli net-billingu.

Tegoroczna edycja programu Mój Prąd 6.0 zostanie uruchomiona prawdopodobnie w lipcu lub w sierpniu br, dopiero wtedy, kiedy NFOŚiGW rozpatrzy wszystkie wnioski z piątej edycji programu. Warto pamiętać, że program Mój Prąd został zaplanowany na lata 2019-2025, więc tegoroczna edycja może być przedostatnią lub nawet ostatnią. Wniosków z 5. edycji programu pod koniec 2023 roku wpłynęło do NFOŚiGW tak wiele, że ich rozpatrywanie potrwa jeszcze zapewne do końca lutego br.

Nie znamy jeszcze szczegółów programu Mój Prąd 6.0. Prawdomównie będzie on funkcjonował na analogicznych zasadach co poprzednie edycje. Zapewne wzrośnie kwota dofinansowania, która w ubiegłym roku wynosiła maksymalnie 58 tys. zł. Kwota wsparcia nie mogła jednak przekroczyć 50% całkowitych kosztów inwestycji. W pierwszej kolejności dofinansowanie obejmowało zakup i montaż modułów fotowoltaicznych. Były tu trzy progi dotacji: 3 tys., 6 tys. lub 7 tys. złotych, w zależności od tego, czy była instalowane wyłącznie panele PV, czy też dodatkowe urządzenia.

Prosument oprócz modułów PV z datacji mógł sfinansować szereg urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE:

 • magazyn energii elektrycznej – kwota wsparcia do 16000 zł,
 • magazyn ciepła – kwota wsparcia do 5000 zł,
 • gruntowa pompa ciepła – kwota wsparcia do 28500 zł,
 • pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej -kwota wsparcia do 19400 zł,
 • pompy ciepła powietrze-woda: kwota wsparcia do 12600 zł,
 • pompy ciepła powietrze-powietrze – kwota wsparcia do 4400 zł,
 • system zarządzanie energią HEMS/EMS – kwota wsparcia do 3000 zł,
 • kolektory słoneczne c.w.u. -kwota wsparcia do 3500 zł.

Prawdopodobnie program Mój Prąd zostanie w połowie br rozszerzony o dofinansowania na budowę przydomowych elektrowni wiatrowych. Według wiceprezesa NFOSiGW – Pawła Mirowskiego, nastąpi to najpóźniej do połowy 2024 roku. Ministerstwo nie podjęło jeszcze decyzji, czy nowe wsparcie będzie rozszerzeniem obecnego programu czy może odrębną inicjatywą.

Fotowoltaika dla rolnika

Przeciętne, polskie gospodarstwo domowe, w którym zamieszkują trzy osoby zużywa rocznie zazwyczaj 1700-2200 kWh prądu. W przypadku gospodarstwa rolnego ta średnia jest znacznie wyższa i wynosi około 3700 kWh. Dlatego też zainteresowanie wśród rolników posiadaniem własnej mikroelektrowni jest ogromne. W 2024 roku główną formą finansowego wsparcia gospodarstw rolnych w budowie instalacji fotowoltaicznej jest program Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej. W ramach tego programu rolnicy będą mogli uzyskać dofinansowanie aż do 65% kosztów inwestycji. Nabór wniosków trwa od 25 stycznia do 23 lutego 2024 roku. Dotacja obejmuje urządzenia, które pozyskują energię z promieni słonecznych lub z biogazu, a także termomodernizację budynków służących do produkcji rolnej.

Rolnicy otrzymają dofinansowanie na trzy rodzaje inwestycji OZE:

Obszar A
Na produkcję energii z biogazu rolniczego o mocy łącznej urządzeń do 50 kW, w tym na magazyn energii – maksymalny poziom dotacji 1,5 mln zł.

Obszar B
Na instalację fotowoltaiczną o mocy łącznej urządzeń do 50 kW, w tym na magazyn energii, systemy zarządzania oraz na pompę ciepła – maksymalny poziom dotacji 200 tys. zł.

Obszar C
Na poprawienie efektywności energetycznej budynków służących produkcji rolnej – maksymalny poziom dotacji 200 tys. zł.

Co ważne, program umożliwia otrzymanie wsparcia jednocześnie na dwa lub nawet na wszystkie trzy rodzaje inwestycji, przy czym wtedy suma pomocy finansowej nie może przekroczyć dla obszarów:
A + B – kwota do 1,5 mln zł.
A + C – kwota do 1,7 mln zł.
B + C – kwota do 400 tys. zł.

Program Czyste Powietrze 2024

Drugim, bardzo popularnym programem, w ramach którego właściciele domów jednorodzinnych instalują także fotowoltaikę i pompy ciepła jest Program Czyste Powietrze. Program został uruchomiony w 2018 r., zaplanowany do 2030 r. i corocznie jest aktualizowany, choć z niemałymi trudnościami z jego płynnością finansową. Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Dofinansowanie obejmuje zastąpienie kopciucha energooszczędnym i niskoemisyjnym urządzeniem grzewczym oraz termomodernizację budynku.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Od stycznia 2024 r. beneficjenci składają wnioski do Programu Czyste Powietrze na zasadach obowiązujących w ubiegłym roku, jednak NFOŚiGW zapowiedział zmiany w regulaminie programu, które zaczną obowiązywać od 1. kwietnia 2024. Przede wszystkim, od 1. kwietnia będzie możliwe uzyskanie dofinansowanie wyłącznie na kotły zgazowujące drewno oraz piece na pellet wpisanych na Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Tylko urządzenia grzewcze z listy ZUM kwalifikuję się do otrzymania dotacji. W przypadku kotłów, muszą charakteryzować się klasą energetyczną co najmniej A+ i poziomem emisji cząstek stałych nie więcej niż 20 mg/m³.

Program oferuje trzy poziomy wsparcia finansowego, które są uzależnione od wysokości dochodów osób zamieszkujących nieruchomość. Dlatego poziom dotacji jest tu różny i w 2023 roku wynosił od 40% do 100%. Maksymalnie inwestor może uzyskać 135 tys. zł dofinansowania łącznie na: kompleksową termomodernizację domu (m.in.: audyt energetyczny, demontaż nieefektywnego źródła ciepła, docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej, demontaż nieefektywnego źródła ciepła), zakupu i montażu pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych. Ponadto, beneficjenci o podwyższonym lub maksymalnym poziomie wsparcia mogą ubiegać się o 50 procentową zaliczkę – pierwszą transzę dofinansowania, która jest przelewana na konto w przeciągu 14 dni od podpisania umowy. Druga część natomiast wypłacana jest w ciągu 30 dni od zakończenia modernizacji.

Autor: PAS. Zmiany w Programie Czyste Powietrze od 2023.

O ile do końca 2021 r. większość osób decydowała się w ramach tego programu wymienić stary kocioł na niskoemisyjny kocioł 5. klasy, to obecnie najczęściej wybierana jest pompa ciepła i panele fotowoltaiczne. Należy jednak pamiętać, że sfinansowana z tej dotacji mikroinstalacja fotowoltaiczna powinna produkować energię elektryczną z przeznaczeniem na autokonsumpcję, a nie do odsprzedaży.

Dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze 2024” obejmuje m.in.:

 • audyt energetyczny,
 • zakup i montaż paneli fotowoltaicznych,
 • pompy ciepła powietrze/woda,
 • pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • gruntowej pompy ciepła,
 • pieca na pellet drzewny lub zagazowujące drewno,
 • kotła gazowego lub olejowego,
 • kotła elektrycznego,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej z przyłączem,
 • ocieplenie ścian, stropów, dachów oraz innych elementów konstrukcyjnych budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Program Czyste Powietrze jest szansą m.in. dla mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego. Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje na terenie naszego województwa zakaz używania kotłów pozaklasowych (tzw. śmieciuchów) wprowadzony na mocy uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lepiej więc nie ryzykować i pozbyć się jak najszybciej kopciucha.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwego dla obszaru, na którym zlokalizowana jest planowana inwestycja. Aktualny formularz wniosku wraz z załącznikami oraz z instrukcją wypełniania są zamieszczone na stronie internetowej WFOŚiGW, w zakładce „Serwis Beneficjenta” / „Nasze programy”.

Jeżeli chcesz uzyskać informacje i pomoc w zakresie doboru optymalnego dla Ciebie wariantu dofinansowania oraz odpowiednich urządzeń i parametrów instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła, to skorzystaj z pomocy naszego doradcy: ☎️ tel. 𝟳𝟮𝟱 𝟭𝟰𝟴 𝟬𝟮𝟳 oraz 𝟲𝟲𝟮 𝟮𝟬𝟴 𝟱𝟯𝟰.