Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w styczniu br. rozpoczął przygotowania do uruchomienia kolejnej edycji programu Mój Prąd. W ramach tych przygotowań rozważano objęcie dofinansowaniem także turbin wiatrowych małej mocy. Dziś już wiadomo, że nie będą one elementem programu Mój Prąd 6.0, lecz otrzymają swój własny program wsparcia „Moja elektrownia wiatrowa”, który wystartuje w trzecim kwartale 2024 i będzie realizowany do 2029 r. Nabór wniosków ma odbywać się w trybie ciągłym do wyczerpania puli środków w danym roku.

Program „Moja elektrownia wiatrowa” adresowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego i ewentualnie działki, na której planują zainstalować przydomową elektrownię wiatrową. Mniejszych rozmiarów turbiny wiatrowe będzie można instalować także na budynkach. Dofinansowaniem zostaną objęte wiatraki, które nie przekraczają 30 m wysokości i 20 kW mocy turbiny oraz 50 kW mocy zainstalowanej, czyli sumy mocy znamionowych wszystkich urządzeń elektrycznych (m.in. magazynu energii) wchodzących w skład elektrowni.

Według NFOŚiGW budżet programu „Moja elektrownia wiatrowa” w 2024 rok wyniesie 400 mln zł. Środki te pochodzić będą z funduszy unijnych w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Obecnie w projekcie programu „Moja elektrownia wiatrowa” poziom wsparcia finansowego prezentuje się następująco:

  • do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 30 tys. zł na jedną instalację wiatrową, z wymogiem nieprzekraczania kosztu 5 tys. zł za 1 kW;
  • do 50% kosztów kwalifikowanych na jeden magazyn energii elektrycznej, lecz nie więcej niż 17 tys. zł, o minimalnej pojemności 2 kWh, z wymogiem nieprzekraczania kosztu 6 tys. zł. na 1 kWh pojemności magazynu;
  • do 10% kosztów kwalifikowanych na opracowanie dokumentacji projektowej.

Do programu „Moja elektrownia wiatrowa” kwalifikują się instalacje planowane jako on-grid, czyli podłączone do publicznej sieci elektrycznej w celu odprowadzania do niej nadwyżek energii, jak i instalacje w systemie off-grid (tzw. wyspowe), które są niepodłączone i niezależne od sieci.

Warunkiem przyznania dofinansowaniem jest zastosowanie w elektrowni wiatrowej wyłącznie nowych urządzeń. Co więcej, data ich produkcji nie może być starsza niż 24 miesiące od daty montażu. Należy więc uważać na tzw. leżaki magazynowe. Trzeba również pamiętać, że pomoc finansowa zostanie przyznana tylko jeżeli elektrownia wiatrowa będzie wykonana w zgodzie z obowiązującym prawem budowalnym i inwestor uzyska wszystkie pozwolenia wymagane przepisami prawa.

Zasady programu „Moja elektrownia wiatrowa” choć zostały już opracowane, to zapewne będą jeszcze doprecyzowywane i uzupełniane w wielu aspektach. Jest to nieuniknione ze względu na sposób w jak programu został przygotowany – bez szerszych konsultacji społecznych i bez pogłębionych analiz eksperckich. Program już dziś budzi różne obawy i liczne pytania, jak np. możliwość instalowania turbin wiatrowych w gęstej zabudowie osiedlowej.

Jeżeli chcesz uzyskać informacje i pomoc w zakresie doboru optymalnego dla Ciebie wariantu dofinansowania oraz odpowiednich urządzeń i parametrów instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła, to skorzystaj z pomocy naszego doradcy: ☎️ tel. 𝟳𝟮𝟱 𝟭𝟰𝟴 𝟬𝟮𝟳 oraz 𝟲𝟲𝟮 𝟮𝟬𝟴 𝟱𝟯𝟰.