W związku opracowywanymi obecnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska przepisami, a także w wyniku właśnie zatwierdzonych przez Parlament Europejski regulacji wejdą w życie ważne, prawne zmiany na rynku OZE, które wpłyną na jego kształt w kolejnych latach..

Taryfa dynamiczna za prąd od 1 lipca 2024 r.

Od 1 lipca br. będzie można wybrać alternatywny wariant rozliczania energii elektrycznej z fotowoltaiki w formie taryfy dynamicznej. Obecnie energia odprowadzana do sieci w systemie net-billingu rozliczana jest wyłącznie w oparciu o jednolitą stawę, którą ustala się na podstawie miesięcznie uśrednianej rynkowej ceny energii. Natomiast rozliczanie energii elektrycznej w taryfie dynamicznej odbywać się będzie w oparciu o cenę ustalaną co godzinę na Towarowej Giełdzie Energii. Cena ta ulega ciągłym zmianom, uzależniona jest od popytu na prąd i od nadwyżek energii w sieci elektrycznej w ciągu doby. Zazwyczaj najmniej pieniędzy otrzymają prosumenci za energię sprzedawaną w godzinach przedpołudniowych, południowych oraz w środku nocy, gdy zapotrzebowanie na prąd jest mniejsze. Po południu i wieczorem (w godz. 18 – 22), kiedy masowo korzystamy z domowych urządzeń elektrycznych, stawki za prąd są wyraźnie wyższe. Dlatego taryfa dynamiczna będzie motywowała inwestorów do zakupu magazynu energii, aby móc sprzedawać energię w godzinach, w których cena jest najwyższa – w szczycie zapotrzebowania (tzw. „peak”). Przejście na taryfę dynamiczną będzie dobrowolne. W praktyce może być to korzystna opcja głównie dla prosumentów w systemie net-billingu, chyba, że z jakichś powodów osoba rozliczająca się w net-meteringu przejdzie na net-billing.

Zdaniem branżowych ekspertów przejście na taryfę dynamiczną może być opłacalne jeżeli właściciele gospodarstwa domowego mają umiejętność zarządzania zużyciem prądu oraz możliwość sprzedaży energii w szczycie cenowym, a także w warunkach szczególnych, np. obiekty rekreacyjne, które najwięcej prądu zużywają w weekendy.

Warto zaznaczyć, że inwestorzy, którym zainstalowano fotowoltaikę przed 1 kwietnia 2022 r. będą mogli rozliczać się nadal w starym systemie net-meteringu. Na taryfę dynamiczną będą mogły przejść także osoby fizyczne, które nie posiadają przydomowej elektrowni fotowoltaicznej i korzystają z taryfy G11 lub G12. W każdym przypadku taryfa dynamiczna wymaga posiadania lub założenia licznika zdalnego odczytu (LZO). Obecnie w taryfie dynamicznej mogą rozliczać się wyłącznie odbiorcy energii elektrycznej, których zużycie prądu przekracza miesięcznie 5 MWh (rachunki w wysokości około 5 tys. zł mies.).

Prosument wirtualny

1. kwietnie br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o OZE. Nowe zapisy tej ustawy wprowadzą status prosumenta wirtualnego od 2 lipca tego roku. Czym jednak jest ten status lub inaczej mechanizm prosumenta wirtualnego? Już wyjaśniamy.

Prosument wirtualny to osoba fizyczna albo organizacja (np. firma, instytucja czy jednostka samorządu terytorialnego), która nie posiada własnej instalacji fotowoltaicznej ale zakupi udziały lub wydzierżawi część farmy fotowoltaicznej i tym samym nabędzie prawo do określonej ilości produkowanej przez nią energii elektrycznej.

Obecnie czerpanie korzyści z energii wyprodukowanej w przydomowej elektrowni fotowoltaicznej jest przywilejem wyłącznie ich właścicieli. Wkrótce ma to się jednak zmienić. Osoby, które np. ze względu na niewystarczającą przestrzeń do montażu instalacji PV nie mogą posiadać fotowoltaiki teraz będą mogły czerpać energię z instalacji zlokalizowanej w innym miejscu. Energię tę będą mogły jednak wykorzystywać wyłącznie do własnych potrzeb, z limitem do 50 kW mocy przypisanej do jednego miejsca dostarczania.

W związku z wprowadzeniem mechanizmu prosumenta wirtualnego na właścicieli farm zostanie nałożony obowiązek udostępnienia do zakupu minimum 10% mocy zainstalowanej. Zapewne będą także powstawały nowe elektrownie z myślą właśnie o prosumentach wirtualnych. Warto dodać, że mechanizmy prosumenta wirtualnego lub zbiorowego już funkcjonują z powodzeniem w różnych krajach na świecie i przyczyniają się do rozwoju rynku OZE.

W praktyce możliwość korzystania z mechanizmu prosumenta wirtualnego będzie dostępna w Polsce prawdopodobnie dopiero od lipca 2025 roku – wraz z uruchomieniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii.

W przypadku prosumenta wirtualnego nie występuje autokonsumpcja, ponieważ energia jest do niego przesyłana siecią energetyczną od producenta. Dlatego będzie on ponosił koszty dystrybucji energii, natomiast nie poniesie kosztów bilansowania i będzie mógł odbierać energię w systemie 1 do 1. Rozliczanie prosumenta wirtualnego ma odbywać się na podstawie wskazań jego licznika prądu oraz urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego na instalacji OZE.

Zakaz ogrzewania domów węglem i gazem

W zeszłym tygodniu Parlament Europejski przyjął znowelizowaną dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Jej celem jest drastyczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez budynki oraz redukcja zużycia energii. Według szacunków Komisji Europejskiej budynki odpowiadają za 36% emisji gazów cieplarnianych i aż 40% zużycia energii. Zmiany w dyrektywie mają poprawić jakoś życia mieszkańców oraz obniżyć ich rachunki za energię. Plan termomodernizacji budynków zakłada zmniejszenie całkowitego zużycia energii o 16% do 2030 r. i o 20-22% do 2035 r.

Dyrektywa wprowadza od 2030 roku zakaz instalowania w nowych budynkach kotłów na paliwa kopalne, w tym na węgiel, a od 2040 r. poszczególne kraje Unii Europejskiej będą również zobligowane do usuwania takich kotłów z już istniejących budynków. Od 2025 r. państwa członkowskie nie będą mogły udzielać wsparcia finansowego dla wymiany źródeł ciepła na paliwa kopalne. Zasada ta nie dotyczy pieców, które dostały dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy przed 2025 r. Dopuszczalne będą piece na biomasę o niskiej emisyjności, w tym na pellet drzewny i oczywiście pompy ciepła. Prawdopodobnie będzie możliwość stosowania rozwiązań hybrydowych, czyli np. dodanie do klasycznego kotła piątej klasy instalacji wykorzystującej energię słoneczną lub pompę ciepła.

Jeżeli chcesz uzyskać informacje i pomoc w zakresie doboru optymalnego dla Ciebie wariantu dofinansowania oraz odpowiednich urządzeń i parametrów instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła, to skorzystaj z pomocy naszego doradcy: ☎️ tel. 𝟳𝟮𝟱 𝟭𝟰𝟴 𝟬𝟮𝟳 oraz 𝟲𝟲𝟮 𝟮𝟬𝟴 𝟱𝟯𝟰.