Polityka Prywatności i Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności i cookies stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako Użytkownika strony internetowej hegon.pl (zwanej dalej: „Stroną internetową”). Zapoznając się z Polityką prywatności i cookies dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1.
Informacje podstawowe

 1. Właścicielem Strony internetowej i jednocześnie Administratorem danych osobowych, zwany dalej „Administratorem”, jest: HEGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 29 Toruń 87-100 PL – Poland, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000895614, NIP: 5213926505, REGON: 388745593.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: 
  a) poczty e-mail: hegonpv@gmail.com,
  b) telefonicznie: +48.725148027.

§2.
Definicje

 1. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników w ramach Strony internetowej.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej.

§3.
Zasady przetwarzania danych

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z RODO.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę internetową.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad: 
  a) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
  b) rzetelnie i uczciwie (rzetelność),
  c) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność),
  d) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja),
  e) nie więcej niż potrzeba (adekwatność),
  f) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),
  g) nie dłużej niż potrzeba (czasowość),
  h) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§4.
Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych

 1. Twoje dane będziemy przetwarzać:
  a) w celach kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na wiadomość Użytkownika przesłaną nam drogą e-mailową lub za pomocą formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f) RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi;
  b) w celu wykonania Umowy, aby udzielić odpowiedzi na wiadomość Użytkownika przesłaną nam drogą e-mailową lub za pomocą formularza kontaktowego na Stronie internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) w celach technicznych przy użyciu plików cookies (ciasteczka techniczne), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony internetowej.
 2. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego na podstronie https://hegon.com.pl/kontakt/ Użytkownik podaje następujące zwykłe dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • zazwyczaj adres zamieszkania,
  • swój adres e-mail,
  • numer telefonu.
 3. Podczas korzystania ze Strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie internetowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 5. Pozostałe dane, które Administrator przetwarza, to dane zapisywane w plikach cookies. Użytkownik może zdecydować w jakim zakresie będziemy mogli wykorzystać pliki cookies z jego danymi. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie Użytkownik może zmienić swoje preferencje; może to zrobić w swojej przeglądarce internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookies pochodzących ze Strony internetowej.
 6. Jeśli polubisz lub w inny sposób dołączysz do naszego profilu w mediach społecznościowych (np. Facebook) będziemy przetwarzać Twoje dane, które podałeś w danym medium i do których będziemy mieli dostęp. W celu zakończenia przetwarzania możesz zakończyć subskrypcję naszego profilu.
 7. API zewnętrznych partnerów: Strona internetowa może korzystać z API (interfejsów programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych Użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i przetwarzać te dane zgodnie z własnymi politykami prywatności.
 8. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi Użytkownika przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony internetowej.

§5.
Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych także do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

 1. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników są:
  a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 2. W związku z prowadzeniem przez Administratora kont w mediach społecznościowych (Facebook) dane osobowe Użytkowników są przekazywane do Meta Platforms Ireland Limited i mogą być transferowane do USA. Korzystamy z narzędzi analitycznych i marketingowych Facebook’a, takich jak Facebook Pixel, aby kierować do Użytkownika spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz o możliwości skorzystania przez Użytkowników (osoby fizyczne) z praw im przysługujących na mocy przepisów RODO zostały podane na: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Wyrażając zgodę na korzystanie z ciasteczek na Stronie internetowej wyrażasz też zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku tych plików cookies firmy Facebook.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator także przy prowadzeniu Strony internetowej. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Stronie internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora, co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania danych (administratorzy).
 4. Strona internetowa wykorzystuje narzędzia analityczne Google Analytics, które dostarcza firma Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Za pomocą plików cookies zbierają one informacje dotyczące odwiedzin Strony internetowej przez Użytkowników, głównie takie jak: adresy IP, które są anonimizowane, identyfikatory odwiedzających, podstrony, na które wchodzi Użytkownik, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, dane demograficzna, dane o zainteresowaniach. Zbierane dane są agregowane i przechowywane na serwerach Google LLC w USA. Możesz w każdej chwili zablokować funkcje plików cookies Google Analytics instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, który znajduje się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 5. W celu prowadzenia kampanii reklamowych korzystamy z narzędzia Google Ads, które wykorzystuje własne pliki cookies ww. firmy Google LLC. Wyrażając zgodę na korzystanie z ciasteczek na Stronie internetowej wyrażasz też zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku plików cookies Google Ads.
 6. Wykorzystujemy oprogramowanie Google Tag Manager, które pomaga nam w zbieraniu danych analitycznych, w kontrolowania kampanii reklamowych i tego, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej. Narzędzie to wykorzystuje własne skrypty i pliki cookies.
 7. W przypadku skierowania żądania, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§6.
Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe zbierane na podstawie zgody przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  2.1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.
  2.2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika i/lub Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

§7.
Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie.

Dane osobowe Użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§8.
Informacja o plikach cookies

 1. Nasza Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
 2. Ciasteczka (pliki cookies) są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniach Użytkowników podczas przeglądania strony internetowej. Są one stosowane w celu ułatwienia korzystania z serwisu, skrócenia czasu jej ładowania, zapamiętywania wybranych przez Użytkownika preferencji oraz umożliwienia analizy ruchu i zachowań Użytkowników.
 3. Ciasteczka mogą być stałe (trwałe) lub tymczasowe (sesyjne). Stałe ciasteczka są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Tymczasowe ciasteczka są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
 4. Administrator wykorzystuje różne typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
  b) Cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.
  c) Ciasteczka techniczne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika, obsługę formularzy, zapamiętywanie preferencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa serwisu. Te pliki cookies stosujemy domyślnie, czyli są zapisywane na Twoim komputerze lub smartfonie (zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne) w momencie wejścia na nasz serwis internetowy.
  d) Ciasteczek stron trzecich, które są wykorzystywane przez zewnętrzne narzędzia analityczne, reklamowe oraz do integracji z mediami społecznościowymi.
  e) Ciasteczka analityczne, które są wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania z serwisu przez Użytkowników, takich jak liczba odwiedzin, strony odwiedzane, czas spędzony w serwisie czy źródło ruchu. Uzyskane dane pomagają w analizie i optymalizacji serwisu, poprawiając jej funkcjonowanie i dostosowując treści do potrzeb Użytkowników.
  f) Ciasteczka marketingowe / reklamowe, które pozwalają na personalizację reklam oraz prowadzenie działań remarketingowych dostosowanych do zainteresowań i preferencji Użytkowników. Służą również do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych i tworzenia anonimowych statystyk oraz optymalizacji treści reklamowych.
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników odwiedzających Stronę internetową. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Ponadto, Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§9.
Dlaczego korzystamy z plików cookies?

 1. Ciasteczka (pliki cookies) mogą znacząco poprawić komfort korzystania ze Strony internetowej.
 2. Administrator stosuje pliki cookies w celu prezentowania na Stronie internetowej mapy wskazującej lokalizację biura Administratora, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 3. Ciasteczka pozwalają na dostosowanie wyświetlanych treści do preferencji i zainteresowań Użytkownika, co sprawia, że serwis staje się bardziej atrakcyjny i użyteczny.
 4. Mechanizm cookies może zapamiętać wybrane przez Użytkownika ustawienia, takie jak język, układ czy kolorystyka, co pozwala na szybsze i wygodniejsze korzystanie ze Strony internetowej.
 5. Dzięki ciasteczkom Strona internetowa może śledzić aktywność Użytkownika na różnych podstronach, co pozwala na łatwe wracanie do ostatnio odwiedzanych sekcji lub kontynuowanie niedokończonych działań, takich jak wypełnianie formularzy.
 6. Ciasteczka mogą być wykorzystane do analizy ruchu i zachowań Użytkowników na Stronie internetowej, co pomaga w optymalizacji jej wydajności oraz dostarczaniu treści o wysokiej jakości.
 7. Ciasteczka umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które są dopasowane do zainteresowań i potrzeb Użytkownika. Dzięki temu, reklamy są mniej inwazyjne i bardziej adekwatne.

§10.
Funkcje ciasteczek technicznych.

 1. Utrzymanie sesji Użytkownika: ciasteczka techniczne umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika podczas poruszania się po Stronie internetowej, co pozwala na przechodzenie między różnymi jej sekcjami bez konieczności ponownego logowania czy wprowadzania tych samych informacji.
 2. Zapamiętywanie preferencji Użytkownika: dzięki ciasteczkom technicznym Strona internetowa może przechowywać informacje na temat preferencji Użytkowników, takie jak wybrany język, wielkość czcionki, ustawienia kolorystyczne czy inne elementy personalizacji.
 3. Obsługa formularzy: ciasteczka techniczne wspomagają funkcjonowanie formularzy na Stronie internetowej, takich jak formularze logowania, rejestracji czy kontaktowe, zapewniając prawidłowe przetwarzanie danych wprowadzanych przez Użytkowników.
 4. Optymalizacja wydajności Strony internetowej: użycie ciasteczek technicznych umożliwia monitorowanie wydajności Strony internetowej oraz szybkość ładowania poszczególnych elementów, co pozwala na optymalizację i poprawę jakości świadczonych usług.
 5. Bezpieczeństwo: ciasteczka techniczne pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa Strony internetowej i jej Użytkowników, na przykład poprzez weryfikację tożsamości Użytkowników, wykrywanie prób włamań czy ochronę przed atakami typu CSRF (Cross-Site Request Forgery).

§11.
Funkcje ciasteczek analitycznych

 1. Pomiar ruchu na Stronie internetowej: ciasteczka analityczne pozwalają na monitorowanie liczby odwiedzin, unikalnych Użytkowników i wyświetleń Strony internetowej, co daje ogólny obraz popularności i wydajności witryny.
 2. Analiza zachowań Użytkowników: dzięki ciasteczkom analitycznym można zbierać informacje o sposobie, w jaki Użytkownicy poruszają się po Stronie internetowej, na przykład czas spędzony na poszczególnych podstronach, ścieżki nawigacji oraz miejsca, w których opuszczają witrynę.
 3. Optymalizacja konwersji: ciasteczka analityczne pomagają w identyfikowaniu elementów Strony internetowej, które wpływają na skuteczność osiągania celów biznesowych, takich jak rejestracja, złożenie zamówienia czy wypełnienie formularza kontaktowego.
 4. Segmentacja Użytkowników: użycie ciasteczek analitycznych umożliwia grupowanie Użytkowników według różnych kryteriów, co pozwala na lepsze dostosowanie treści i oferty do potrzeb poszczególnych segmentów.
 5. Testowanie A/B: ciasteczka analityczne są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B, które polegają na porównaniu dwóch wersji Strony internetowej, aby sprawdzić, która z nich lepiej spełnia założone cele. Testy te pomagają w optymalizacji wyglądu, funkcjonalności i treści witryny.

§12.
Funkcje ciasteczek reklamowych

 1. Spersonalizowane reklamy: ciasteczka marketingowe umożliwiają wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań, preferencji i historii przeglądania Użytkownika, co sprawia, że są one bardziej atrakcyjne i efektywne.
 2. Remarketing: dzięki ciasteczkom marketingowym można śledzić Użytkowników, którzy odwiedzili witrynę, ale nie dokonali zakupu lub innej akcji, i ponownie kierować do nich reklamy, aby zachęcić do powrotu na Stronę internetową finalizacji transakcji.
 3. Pomiar skuteczności reklam: ciasteczka marketingowe pozwalają na monitorowanie wyników kampanii reklamowych, takich jak liczba kliknięć, konwersji czy wyświetleń, co umożliwia optymalizację strategii marketingowej.
 4. Zarządzanie reklamami w wielu kanałach: użycie ciasteczek marketingowych ułatwia koordynację i integrację działań reklamowych prowadzonych w różnych kanałach, takich jak wyszukiwarki, media społecznościowe czy strony partnerskie.
 5. Testowanie i optymalizacja treści reklamowych: ciasteczka marketingowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B oraz innych metod analizy, które pozwalają na ocenę, jakie przekazy, formaty czy kreatywności reklamowe są najbardziej skuteczne i angażujące dla Użytkowników.

§13.
Zgoda na instalację plików cookies

 1. Podczas pierwszej wizyty Użytkownika na naszej Stronie internetowej wyświetlany jest baner informujący, że wykorzystuje ona pliki cookies. Jeśli Użytkownik wybierze opcję „Akceptuję”, będzie to oznaczać, że akceptuje wszystkie pliki cookies, które są umieszczone na Stronie internetowej oraz potwierdza, że zapoznał się z informacjami na temat plików cookies oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą plików cookies mogą być przekazywane naszym partnerom.
 2. Pamiętaj, że w przypadku niezbędnych plików cookies Twoja zgoda nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie naszego Strony internetowej. Te pliki cookies zwolnione są z obowiązku uzyskania zgody Użytkownika zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne.
 3. Jeśli nie chcesz, aby nasze pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz wybrać opcję „Nie, dziękuję”. Wybierając tę opcję odrzucisz wszystkie, prócz technicznie niezbędnych, plików cookies, które stosujemy na naszej Stronie internetowej.
 4. Możesz także wybrać, które pliki cookies akceptujesz, a które blokujesz. W tym celu podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej wyświetla się Użytkownikom baner z polami wyboru poszczególnych plików cookies.

§14.
Prawa Użytkowników

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  1.1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił.
  1.2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  1.3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  1.4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  2.1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Administratora, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony internetowej, a także badanie satysfakcji.
  2.2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  2.3. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny, Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  3.1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. 3.2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  3.2.1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  3.2.2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  3.2.3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  3.2.4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  3.2.5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
  3.2.6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  3.3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  4.1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  4.2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  4.2.1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  4.2.2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  4.2.3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4.2.4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  5.1. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  5.1.1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  5.1.2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  5.1.3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  6.1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §1. Polityki prywatności i cookies.
 7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  7.1. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
  7.2. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 8. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.

§15.
Zmiany Polityki Prywatności

Polityka prywatności i cookies może ulec zmianie, o czym Administrator nie ma obowiązku informować.
Pytania związane z Polityką prywatności i cookies prosimy kierować na adres: hegonpv@gmail.com.
Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2023 r.